11 Mayıs 2017 Perşembe

Modals -Kipler- Türkçe Konu Anlatım- PERFECT MODALS-2

PERFECT MODALS-2
1) Past Modals for Deduction (Çıkarım için kullanılan geçmiş zaman Modal fiilleri)
Perfect Modals-1 yazımızda çıkarım için kullanılan geçmiş zaman modal’larını ele almıştık.

Modals -Kipler- Türkçe Konu Anlatım- PERFECT MODALS-1

PERFECT MODALS-1

Perfect Modal yapıları ‘can’, ‘may’, ‘should’, ‘must’ gibi modal fiillerinden sonra "have+V3" yani fiillerin 3. hali (Past Participle) getirilerek kurulur. Bu yapılar birbirinden çok farklı anlamlara gelebilmektedir ve o yüzden dikkatle ele alınmalıdır.